درخواست تصحیح اطلاعات مندرج شده متقاضیان در فرم ثبت نام نمایندگی بیمه زندگی بیمه ایران

در صورتی که اطلاعات مندرج شده شما درهنگام ثبت نام درخواست نمایندگی بیمه ایران نیاز به تصحیح دارد، از فرم زیر برای ارسال درخواست تصحیح آنها اقدام فرمایید تا پس از بررسی اپراتورتصحیح اطلاعات شما اعمال گردد.

  • و در صورتی که هر یک مدارک بارگزاری شده شما نیاز به اصلاح و بارگزاری مجدد دارد در پایین اصلاح آن را بارگزاری کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.